Odzyskaj Zdrowie

Normobaria Tlenowa

REGULAMIN

 1. Każda osoba chcąca skorzystać z komory przed wejściem powinna zapoznać się z listą przeciwwskazań do stosowania tlenoterapii normobarycznej Normobaria Tlenoterapia, tj.: ostre zapalenie ucha, ostre zapalenie zatok, zapalenie nerwu wzrokowego, infekcja wirusowa, nieodbarczona odma opłucnowa, okres bezpośrednio po operacji zaćmy oraz po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej, wszczepiony rozrusznik serca oraz inne stany chorobowe uznane przez lekarza jako przeciwwskazania, ciąża (zagrożona), klaustrofobia oraz stan po spożyciu alkoholu, środków odurzających oraz lekarstw mogących powodować zaburzenia świadomości.
 2. Każda osoba, która chce skorzystać z komory normobarycznej Normobaria Tlenoterapia, akceptując wszystkie przeciwwskazania po uprzednim zapoznaniu się z nimi, wchodzi na własną odpowiedzialność.
 3. Prosimy aby osoby z infekcją górnych dróg oddechowych, ze względów higienicznych przełożyły wizytę w komorze normobarycznej Normobaria Tlenoterapia na inny termin.
 4. Każdorazowo przed wejściem do komory należy powiadomić personel pracujący w obiekcie o stanie swojego zdrowia, ewentualnej ciąży, wolnej czynności akcji serca oraz innych towarzyszących schorzeń.
 5. Każdy z państwa dzień przed planowaną sesją w komorze Normobaria Tlenoterapia otrzyma wiadomość sms z przypomnieniem o wizycie. Bardzo prosimy o informację o rezygnacji z wizyty najpóźniej 24h przed ustalonym terminem sesji. W przypadku nieodwołania wizyty sesja zostanie rozliczona z karnetu.
 6. Prosimy nie pozostawiać bez opieki cennych przedmiotów (portfel, klucz, telefon itp.) Nie odpowiadamy za szkody lub zaginięcia.
 7. Zakaz wnoszenia do komory przedmiotów mogących wywołać pożar (zapałki, zapalniczki, papierosy).
 8. Prosimy o poszanowanie ciszy i spokoju w trakcji sesji normobarycznej.
 9. Dzieci poniżej 14 roku życia korzystają z sesji pod opieka rodzica bądź opiekuna. 
 10. Wejście i wyjście z komory Normobaria Tlenoterapia odbywa się z personelem. Stosowanie się do zaleceń zapobiega działaniom niepożądanym i zapewnia całkowite bezpieczeństwo.
 11. Prosimy o stawienie się 15 minut przed wyznaczoną godziną sesji w komorze. 
 12. Kategoryczny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu  oraz posiłków w komorze Normobaria Tlenoterapia.
 13. W sytuacji potrzeby nagłego opuszczenia komory Normobaria Tlenoterapia należy powiadomić personel o zaistniałej sytuacji przez intercom.
 14. Sesja w komorze trwa do 2 godzin.
 15. OBOWIĄZKOWO dezynfekcja rąk, ochrona na buty oraz pokrowce na fotele (zapewnia Normobaria Tlenoterapia). Personel może także wymagać założenia jednorazowej maseczki ochronnej.
 16. Korzystanie z naszych usług oznacza zaakceptowanie w pełni niniejszego regulaminu i stosowanie się do panujących zasad.
 17. Informujemy, że w komorze Normobaria Tlenoterapia oraz w recepcji zainstalowany jest monitoring. Celem prowadzenia monitoringu jest bezpieczeństwo klienta.

 

 

 

 

 

RODO

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Normobaria, Tlenoterapia z siedzibą w Chrząstowie, adres Chrząstów 195, 39-331 Chorzelów, NIP: 8170007347.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy rejestracja@normobaria.mielec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem:                                           a) realizacji umów o świadczenie usług sesji normobarycznej w komorze normobarycznej Normobaria Tlenoterapia (art. 6 ust 1 lit b RODO),                                                                                                                               b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO)                                                                                                   c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)                                                                      d) marketingu produktów i usług Administratora, jedynie na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO).
 4. Przewidywanymi odbiorcami danych są pracownicy i współpracownicy Administratora.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów prawa regulujące niezbędne okresy przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Nie czekaj zapisz się już dziś